PLANNEN TOEKOMSTIG GEBRUIK SLUISRUIMTEN

Afgezien van het feit dat de historische Torensluisruimten voor iedere burger toegankelijk zou moeten zijn, hebben de bewoners in de buurt ook een plek voor zichzelf nodig. Om even los van alle bezoekers in het gebied - elkaar te kunnen ontmoeten, te recreëren, organiseren en/of agenderen. Als (ondernemende) bewoners onder elkaar, met elkaar en voor elkaar.

"Onze visie is dat de Torensluisruimten de doelstellingen van de (ondernemende) bewoners in het Brug9Buurt kan faciliteren om de sociale cohesie en weerbaarheid in het gebied te versterken."

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij verwachten een definitief besluit in februari 2017 van Stadsdeel Centrum.


status: Torensluisruimten tot Buurtcentrum

Brug9Buurt heeft tezamen met StadsdorpBuurt7 een plan ingediend bij stadsdeel centrum met het verzoek de ruimten in de Torensluis tot Buurtcentrum in beheer te geven aan de bewoners uit buurt 7. Hiertoe is al een Team Torensluis geformeerd en een Plan van Aanpak ingediend - zodat bij een positief besluit van het stadsdeel direct tot uitvoering kan worden overgegaan. 

Afgelopen jaar is er veelvuldig overleg geweest met Stadsdeel Centrum, eigenaar van de Torensluis, over het weer in gebruik nemen van de ruimten in het oostelijke brughoofd van de Torensluis - ook wel bekend als brug 9. De architect van de gemeente deed hiertoe onderstaande suggestie voor toekomstig gebruik. 

Met de raadsvergadering op 28 februari 2017 van stadsdeel centrum is het dagelijks bestuur tot het besluit gekomen om de ruimten in het brughoofd van de Torensluis aan de buurt te gunnen. Beide initiërende buurtorganisaties leveren de eerste kwartiermakers om de ruimten tot "hart van de wijk" te maken. Wil je meedenken en of meedoen? Mail: detorensluis@gmail.com

bijgewerkt op 1/3/2017