WIJ STELLEN U VOOR AAN TEAM TORENSLUIS

als (ondernemende) bewoners en aan de buurt verbonden winkeliers in de Brug9Buurt, heeft het onderstaande team zich op het eerste uur als klank-bordgroep bij de initiatiefnemers aangesloten. Zij onderschrijven de doelstellingen en hebben allen als doel een steentje bij te dragen om de buurt te versterken. Zij zetten de eerste stap om Buurtcentrum De Torensluis tot hart van de buurt 7 te maken.

Als kwartiermakers

  • ondernemen zij actie om de buurt nader te informeren en mobiliseren,
  • vormen zij een denktank om de Torensluis voor buurtinitatieven open te stellen om zo de buurt te versterken en
  • geven zij eerste richting hoe u in de Torensluisruimten activiteiten kunt organiseren, ontwikkelen en/of programmeren.

De buurt organiseert (voor) zichzelf!

Wij hebben een Plan van Aanpak ingediend bij Stadsdeel Centrum om met de ruimten in de Torensluis de buurt te versterken. Het idee is dat vanaf de zomer iedere bewoner in Buurt 7 de ruimte voor en door de buurt mag gebruiken. U organiseert (het voor) uzelf! Hieronder treft u een eerste greep aan mogelijkheden. Heeft u als Brug9/Buurt7-bewoner ideeën voor, met en door bestaande en/of nieuwe bewoners/buurtgroepen? Wij nodigen u van harte uit mee te doen, mee te denken en/of mee te helpen!

Mail het Torensluis Team via detorensluis@gmail.com

Stichting "Buurtcentrum De Torensluis" is een initiatief van StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt, zie artikel Buurtkrant ZEVEN

Op de foto hierboven vieren beide buurtorganisaties gezamenlijk het besluit van stadsdeel centrum middels de raadsvergadering van 28 februari 2017 om de ruimten in de brug aan de buurt te gunnen.“Als theaterliefhebber en –maker zou ik in het buurtcentrum o.a. graag theater voor en door de buurt zien.”

Michel, bewoner, Singel, 31-40 jr.                      


                                                  "Ik wil kennismakings-bijeenkomsten voor nieuwe bewoners in de buurt."

Henriette, bewoner, Singel, 60+

                                                                       “We gunnen iedereen de bijzondere belevenis van de grachtengordel, maar willen het voor onszelf ook graag goed leefbaar houden.” 

Willemien, bewoner Singel, 65+ 

 

De Brug9buurt heeft een verrassende diversiteit aan mensen. Als we die op deze manier kunnen samenbrengen. Dat zou toch fantastisch zijn?”

 Felice, bewoner, Singel, 26-30 jr

                                                                         “Met het verdwijnen van de melkboer, bakker en groenteman,meer dan 20 jaar geleden, is er een enorm gat gevallen waar bewoners elkaar tegen kwamen en een praatje maakten. Zeker als bewoner van een zijstraat waar de prostituees het straatbeeld domineerden, was er lang geen logische ontmoetingsplek. 

Met het vertrek van de prostituees, het initiatief van StadsdorpBuurt7 en de Brug9Buurt beginnen we elkaar weer op straat te herkennen en te groeten.”

Lotte, bewoner Bergstraat, 41-50 jr.

“De Torensluis geeft de buurt weer een gezicht!” 

Jean-Pierre, winkelier,                Torensteeg, 41-50 jr.

"Er wonen veel leuke en enthousiaste mensen rond brug 9 en ik ben ervan overtuigd dat een buurthuis onder brug 9 veel voor de bewoners kan betekenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij." 

Jacqueline, bewoner, Oude Leliestraat 19-25 jr.


“Voor mij is Brug9Buurt iets wat ik wou, waar ik eigenlijk geen idee van had dat ik het wilde. 

Na het samenkomen heb ik mensen ontmoet waarvan ik eerst niet eens wist dat ze in dezelfde straat woonden. 

Het maakt het gevoel in de buurt leuker, omdat je weet wie er om je heen woont.”

 Noah, bewoner, Oude Leliestraat, 15-20 jr.


"Het zou fantastisch zijn als de Torensluis een fijne plek wordt voor de hele buurt. Waar omwonende jong en oud, studenten en ondernemers elkaar ontmoeten en er door alle leuke activiteiten samen mooie herinneringen worden gemaakt.”

Mimi, winkelier, Oude Leliestraat, 31-40


"Brug 9, samen een!"

Sabine, Oude Leliestraat, 51-60 jr.


initiatiefnemers

“De Torensluis wordt het hart in de wijk" 

Peter, Singel, 41-50 jr.

 

"Samen met buurtbewoners een plek realiseren voor buurtbewoners, jong en oud!"

Sven, Singel , 41-50 jr.

"Doordat buurt 7 de verantwoordelijkheid voor het gebruik en beheer van rijksmonument Torensluis voor haar rekening neemt, wordt de cultuurhistorie weer toegankelijk en blijft zij behouden,