TORENSLUIS

De Torensluis, ook bekend onder de naam Brug 9, dateert uit 1648. Het is de oudste boog/welfbrug van Amsterdam. En met 42 meter ook een van de breedste bruggen. 

Van 1480 tot 1829 stond op de brug de Jan Roodenpoortstoren. De toren was onderdeel van de middeleeuwse stadsmuur en de brug vormde een doorgang naar het oude stadscentrum. 

In het begin van de 17e eeuw werd de stadsmuur afgebroken ten behoeve van de aanleg van de Grachtengordel. Hiermee werd ook de toren omgebouwd tot klokkentoren met wachthuis. Een van de vier brugbogen werd gebruikt als gevangenis. 

De toren werd later gesloopt, maar de kerkers - nu de Torensluisruimten genoemd - bleven in het bruggenhoofd aanwezig. In de straatkeien van de brug zijn nog steeds de contouren van de voormalige torenvoet te zien. In de ruimten zijn nog resten van de fundering te bewonderen. Recentelijk is enkele 100-en meters richting het noorden, historisch materiaal van de stadsmuur ontdekt.

MULTATULI

Koningin Beatrix onthulde in 1987 een standbeeld van deschrijver Multatuli op de Torensluisbrug. Multatuli is een pseudoniem van Eduard Douwes Dekker en betekent zoveel als ‘ik heb veel (leed) gedragen’. Multatuli werd vooral bekend door zijn boek Max Havelaar (1860). Dit boek werd in 2002 uitgeroepen tot belangrijkste Nederlandstalig letterkundige werk aller tijden.