OPROEP

Brug9Buurt ziet in het toekomstig gebruik van de Torensluisruimten een kansrijke weg om haar doelen te realiseren. Graag wil zij haar leden nader betrekken bij de uiteindelijke vormgeving, wensen en ideeën voor toekomstig gebruik voor de buurt. Wat had jij voor en met de buurt in de ruimten altijd al willen organiseren? 


Wat voor ideeën heb jij met de prachtige ruimten in de Torensluis? Laat het ons weten!

De mogelijkheden zijn eindeloos. Dit kan variëren van een wekelijkse koffieochtend, vrijdagmiddagborrel of leuke woensdagmiddag activiteit voor de kinderen. Een wekelijkse filmavond, lezingen of andere bijeenkomsten... Yogaklasjes... Wijnproeven, gezamenlijk koken en eten.... Bedenk het en we onderzoeken of er draagvlak voor is. 


Programmaraad Stichting Torensluis i.o.
Zijn er Brug9Buurtleden die het leuk vinden een (digitaal?)werkgroepje te vormen om verder over de programmatische invulling van de Torensluisruimte na te denken? Uitgangspunt is dat er geen commerciele activiteiten worden georganiseerd, maar juist activiteiten met sociaal, maatschappelijke doelstellingen of een cultureel/educatief karakter.
 
Klankbordgroep
In deze fase is er behoefte aan (ondernemende) buurtbewoners die een klankbordgroep willen vormen. Idealiter komen deze voort uit de diverse gelederen en (uit)hoeken van de Brug9Buurt, waardoor zij weer op haar beurt in direct contact met de overige bewoners in onze wijk staan. Op deze wijze kan naast de digitale ontsluiting iedere (ondernemende) bewoner zo goed mogelijk geïnformeerd worden en participeren in de buurt.