Brug9Buurt legde met de buurtborrel in 2014 de basis om met elkaar in contact te komen. Door met ca. 150 (ondernemende) bewoners de deuren van de verborgen ruimten in de Torensluis te openen, creëerden wij die avond een plek voor onszelf. Er blijkt veel behoefte onder de buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. 

"Onze visie is dat de Torensluisruimten de doelstellingen van de (ondernemende) bewoners in het Brug9Buurt-gebied kan faciliteren om de sociale cohesie en weerbaarheid in het gebied te versterken."

Afgezien van het feit dat de historische Torensluisruimten voor iedere burger toegankelijk zou moeten zijn, hebben de bewoners in de buurt ook een plek voor zichzelf nodig. Om even los van alle bezoekers in het gebied - elkaar te kunnen ontmoeten, te recreëren, organiseren en/of agenderen. Als (ondernemende) bewoners onder elkaar, met elkaar en voor elkaar.