NEW: zo 15 dec.
==============

BRUG9BUURT (B9B)

IS EEN SOCIAAL NETWERK DOOR EN VOOR (ONDERNEMENDE) BEWONERS RONDOM BRUG 9

Leden van de Brug9Buurt vinden de kwaliteit van hun leefomgeving belangrijkWE WONEN, WERKEN EN RECREËREN RONDOM DE BRUG

Elke dag kruisen we elkaars pad in de straatjes, in de steegjes en wellicht nog wel vaker op de Torensluis: het 'centrale plein' in onze wijk. Of je nu aan het Singel, Herengracht, de Berg-, Driekoningen- of Oude Leliestraat verblijft, dan wel aan de Mol-, Toren- of Nieuwe Spaarpotsteeg. We zijn er elke dag, samen met vele andere bezoekers en overige gebruikers. 

Maar (her)kennen wij elkaar als (ondernemende) Brug9Buurt bewoners ook?

HET NETWERK VAN (ONDERNEMENDE) B9B BEWONERS HEEFT ALS DOEL

  • de sociale betrokkenheid & veiligheid te versterken door deze te faciliteren;
  • het woon- en werkklimaat inclusief recreëren duurzaam aantrekkelijk te houden; 
  • de sociale weerbaarheid te herstellen en voor de toekomst te borgen;
     ook in relatie tot de bezoekers en overige gebruikers van het gebied.

DE LEDEN VAN BRUG9BUURT DOEN DIT DOOR

  • zich digitaal te ontsluiten, zodat iedereen weet wat er in de buurt speelt; 
  • ontmoeting te faciliteren, mogelijkheden creëren tot recreëren / samen agenderen wat wij belangrijk vinden;
  • zich te organiseren om verantwoordelijkheid (en activiteiten) te (onder)nemen en/of belangen te behartigen.


VIND JIJ ALS (ONDERNEMENDE) BEWONER RONDOM DE TORENSLUIS BOVENSTAANDE DOELSTELLINGEN OOK BELANGRIJK EN/OF WIL JE HIER OVER MEEDENKEN EN DIT VERDER VORMGEVEN?


Registreer je dan bij Brug9Buurt, zodat je ook onderdeel van dit netwerk bent!